Voorwaarden

Al onze prijzen zijn inclusief 6% BTW met uitzondering van de speciale opdrachten.
Wachttijden 23,70 € per uur (exclusief B.T.W . 21 %). Afhaling op diverse locaties : toeslag 10,00 € per rit. (indien dezelfde stad / dorp geen opleg).
Airportservice Bart behoudt zich het recht om de tarieven en/of de Algemene Voorwaarden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Iedere opdracht wordt voor akkoord bevestigd en dit geldt als een contractuele verbintenis.
Het is mogelijk dat u iets vroeger of later wordt opgehaald bij vertrek of aankomst dan afgesproken i.v.m. combinatie. In dat geval wordt er contact met u opgenomen. Het tijdstip dat wordt afgesproken gebeurt in overleg afhankelijk van de vliegtijd.
Vanwege beperkte kofferruimte maximaal 1 koffer en 1 stuks handbagage per persoon. Mocht dit onverhoopt toch meer zijn dient u dit uitdrukkelijk te vermelden bij de boeking en wordt er 10,00 € per koffer extra aangerekend.
Airportservice Bart kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht waardoor de vliegtuig en/of treinaansluiting wordt gemist. (file, ongeval, weersomst. , enz...)
Airportservice Bart is in geen enkel geval verantwoordelijk voor eventuele vertragingen van vliegtuigen, treinen … of gebeurlijke annulatie ervan.
Airportservice Bart blijft ter beschikking, voor de uitvoering van de opdracht, tot 1 uur na de voorziene aankomsttijd, na deze wachttijd verleent Airportservice Bart voorrang aan de nog lopende opdrachten die hij mocht hebben.
Het is dus wenselijk om bij gelijk welke vertraging of annulatie Airportservice Bart op de hoogte te brengen van deze vertraging, dit kan telefonisch of per SMS 7d/7 en 24h/24 op het nummer : 00.32-498/52.92.44.
Er zal voor de afhaling een nieuwe regeling uitgewerkt worden van zodra Airportservice Bart op de hoogte is van jullie nieuwe uurregeling. Als er niet wordt opgedaagd na de voorziene landingstijd door gelijk welke reden ook zonder ons op de hoogte te brengen, wordt de rit voor 100% aangerekend. Het reeds betaald bedrag blijft verschuldigd.
Bij aanvraag van een vervangingsopdracht zal deze volgens de geldende tarieven worden extra aangerekend.
Bij wijzigingen minder dan 24 uur voor de opdracht, behoudt Airportservice Bart het recht op annulering -of prijsaanpassing.
Annuleringen 48 u of meer voor vertrek worden aangerekend aan 50 % en 24 u voor vertrek 100% van de totale geboekte transfer. Indien de rit meer dan één week vooraf werd geannuleerd door familiale omstandigheden ( sterfgeval, ziekte of ongeval allen met doktersattest) zullen daarvoor geen kosten worden aangerekend.
Al onze transfers zijn contant betaalbaar bij vertrek tenzij anders vermeld bij reservering.
Er kan door Airportservice Bart een voorschot van 50% van de totale som gevraagd worden alvorens een reservatie vast te zetten als boeking en een bevestiging door te sturen.
Facturen die niet betaald zijn op hun vervaldag, zullen van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een interest van 1 % per maand.
Daarenboven zullen zij eveneens van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding van 15 % met een minimum van € 50,00 ten titel van schadevergoeding, dit in toepassing van art. 1152 en 1229 van het B.W.
Alle geschillen, waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven, zullen uitsluitend behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank van Veurne.
Hierbij bevestigd de klant akkoord te gaan met deze Voorwaarden.